Khoá học lập trình Web ASP.NET MVC

 

Lý do tham gia khóa học:
 • Cải thiện kiến thức về lập trình.
 • Muốn có 1 công việc ổn định sau khi ra trường.
 • Học hỏi thêm những kỹ năng còn thiếu.
 • Muốn tìm hiểu công nghệ mới nhất.
 • Giao lưu, gặp gỡ những người cùng chí hướng.
 • Thích, đam mê, và muốn tìm kiếm cơ hội mới.
 • Muốn ở nhà tự kiếm tiền và không phải đi làm thuê bên ngoài.
Kết quả sau Khóa học
 • Tự thiết kế được website để phục vụ công việc hoặc kinh doanh mà không cần đi thuê
 • Thành thạo kỹ năng thiết kế website với ASP.NET.
 • Cung cấp đầy đủ kỹ năng để có thể xây dựng framework riêng.
 • Xây dựng các Website blog, những hệ thống Website Tin tức & Website Thương mại Điện tử chuyên nghiệp.
 • Cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về PHP giúp học viên tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình php, thiết kế web...
 • Được hỗ trợ giới thiệu thực tập, việc làm tại các công ty đối tác của DEVPRO sau khóa học.
Quyền lợi khi tham gia khóa học
 • Giảng viên là những chuyên gia lập trình với hàng chục năm kinh nghiệm.
 • Các bạn được học theo mô hình dự án thực tế doanh nghiệp.
 • Chất lượng đào tạo của DevPro luôn luôn là nhất, với các giáo trình chuẩn quốc tế.
 • Học viên trực tiếp tương tác với giảng viên ngay trong bài học.
 • DevPro là công ty duy nhất có chính sách hỗ trợ học viên trực tiếp, liên tục 24/7 và cả sau đào tạo
 • Ưu đãi cực lớn khi bạn đăng ký combo.

 

Đăng ký học (đã có 7678 học viên đăng ký)

Khóa học lập trình .Net C# tại DevPro Việt Nam sẽ cung cấp cho người học những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để học viên có những kiến thức cũng như kỹ năng làm hoàn thiện website để trở thành một lập trình viên .Net.

Time Line Chương Trình:

Phần 1: Frontend basic

Keyword đào tạo: HTML, CSS, AJAX, JQUERY, JS, BOOTSTRAP, RESPONSIVE.

Thời lượng: 10 buổi     Tần suất : 2 buổi/tuần

Đầu ra: Hoàn thành giao diện web UI/UX cơ bản gồm 6 trang: Home, Danh Mục, Sản Phẩm, Chi Tiết, Đăng Nhập, Đăng Ký và trang giao diện admin bằng Bootstrap4.

Phần 2: C# 

Keyword đào tạo: Tìm hiểu về C#, Lập trình hướng đối tượng, Netcore MVC, quản lý session và bảo mật, SQL Server và LinQ.

Đầu ra: Hoàn thành dự án basic CRUD Create, Read, Update, Delete 4 tính năng quan trọng nhất để làm việc với Data base của một website.

Phần 3: Framework ASP.Net

Keyword đào tạo: Asp.Net là gì? cấu trúc của web, xây dựng web thương mại hoàn chỉnh theo các chức năng đã phân tích.

Đầu ra: Hoàn thành dự án web thương mại điện tử bảo vệ project.

Thời lượng: Tổng 31 buổi ~ 100h ~ 4.5 Tháng

Frontend: 10buổi

C#: 8 buổi

Framework ASP.Net: 12 buổi

Bảo vệ project: 1 buổi

Tần suất: 2 buổi/tuần

Bảo hành trọn đời: Học lại miễn phí

 

Phần 1: Lập trình FRONT-END

BÀI 1-2: HTML cơ bản

 • Tổng quan về công nghệ.
 • Các môi trường, công cụ tạo website.
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5

   

Bài 3-4: CSS cơ bản
 • Tổng quan về CSS và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3
 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
 • Thực hành tạo các layout đơn giản ứng dụng CSS vào HTML
Bài 5-6: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout
 • Các công cụ cơ bản trong Photoshop
 • Các kỹ thuật cắt ghép 1 file Photoshop (.PSD)
 • Hướng dẫn bóc, tách các chi tiết từ file PSD
 • Thực hành thiết kế 1 site từ file PSD
 • Tự cắt được một layout hoàn chỉnh từ file PSD cho trước.
Bài 7: Javascript cơ bản
 • Cú pháp viết lệnh, comment trong Javascript
 • Học về: Kiểu dữ liệu, Biến, Hằng, Hàm,…
 • Arrays, Animation
 • Các biến đặc biệt trong Javascript
 • Toán tử, hàm thủ tục, đệ quy
 • Các lệnh điều khiển rẽ nhánh
 • Các lệnh vòng lặp
Bài 8: Javascript tiếp
 • Các thuật toán căn bản
 • Các sự kiện trong Javascript.
 • Các hàm cơ bản trong Javascript: date(), Time(), Random(),…
 • Tìm hiểu về DOM, BOM, JSON
 • Tìm hiểu Javascript nâng cao
Bài 9: JQUERY
 • Cú pháp cơ bản trong Jquery
 • Cách bắt sự kiện bằng Jquery
 • Hiệu ứng trong Jquery
 • Các hàm get, set, add, remove trong Jquery HTML
 • Tìm hiểu AJAX.
Bài 10: Responsive
 • Tìm hiểu về Responsive
 • Các kỹ thuật trong Resonsive cơ bản
 • Thực hành áp dụng Responsive vào các giao diện đã xây dựng.
Bài 11: Bootstrap

 

 • Tìm hiểu về Framework CSS: bootstrap
 • Cập nhật thay đổi giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4
 • Tự tạo được framework CSS cá nhân.

 • Ứng dụng Bootstrap vào thiết kế 1 layout cơ bản
 • Kết hợp Bootstrap JS với Jquery để tạo các hiệu ứng Animation đặc biệt
 • Giới thiệu một số framework CSS khác
PHẦN 2: LẬP TRÌNH ASP.NET

Bài 1: Cơ bản về C#

 • Giới thiệu C#
 • Cách cài đặt và sử dụng Visual stdio
 • Cấu trúc lệnh cơ bản trong C#
 • Nhập xuất cơ bản trong C# Console Application
 • Kiểu dữ liệu, biến, biểu thức
 • Các phép toán trong C#
 • Các cách ghi chú trong C#
 • Các cấu trúc điều kiện
 • Các cấu trúc lặp
 • Hàm trong C#
 • Một số thư viện thường dùng
 • Debug trong C#
 • Xử lý biệt lệ trong C#
 • Chuỗi và các thao tác trên chuỗi
Bài 2: Mảng và danh sách
 • Mảng trong C#
 • Tổng quan về Collection trong C#
 • ArrayList trong C#
 • HashTable trong C#
 • SortedList trong C#
 • Stact trong C#
 • Queue trong C#
 • List trong C#
Bài 3: Lập trình hướng đối tượng
 • Tổng quan về lập trình hướng đối tượng
 • Class trong lập trình hướng đối tượng
 • Các phạm vi truy cập trong lập trình hướng đối tượng
 • Từ khóa static trong lập trình hướng đối tượng
 • Kế thừa trong lập trình hướng đối tượng
 • Đa hình trong lập trình hướng đối tượng
 • Interface trong lập trình hướng đối tượng
Bài 4: Tìm hiểu ASP.Net MVC Core
 • Giới thiệu mô hình MVC và ASP.net MVC core
 • Cấu trúc ASP.net MVC core
 • Tìm hiểu về Routing trong ASP.net MVC Core
Bài 5: Tìm hiểu ASP.Net MVC Core
 • Tìm hiểu Controller
 • Tìm hiểu Model
 • Tìm hiểu Blade Engine và View
Bài 6: Quản lý Session và bảo mật
Bài7: Tìm hiểu ASP.Net MVC Core
 • Làm việc với Form và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên Form
Bài 8: Tìm hiểu ASP.Net MVC
 • Tìm hiểu về Area
 • Tạo khung, chia trang cho website
Bài 9: Sql server
 • Sử dụng Sqlserver Management
 • Giới thiệu Database, table, Field
 • Khóa chính, Khóa ngoại
 • Các kiểu dữ liệu
 • Sử dụng Visual stdio thực hiện các thao tác
  • Tạo database, đổi tên database, xóa database
  • Tạo table, đổi tên table, xóa table
  • Tạo các Field, đổi tên Field, sửa Field, xóa Field
  • Backup database
  • Restore database
 • Tìm hiểu câu lệnh truy vấn sql
Bài 10: Tìm hiểu Linq và làm việc với Entity Framework
Bài 11: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Tạo cấu trúc website
 • Tạo CSDL
 • Xây dựng trang đăng nhập, đăng xuất
 • Xây dựng chức năng quản lý user
  • List thông tin có phân trang
Bài 12: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng chức năng quản lý user
  • Thêm mới
  • Sửa
  • Xóa
 • Xây dựng chức năng quản lý tin tức
  • List thông tin có phân trang
  • Thêm mới
  • Sửa
  • Xóa
  • Gắn trình soạn thảo ckeditor
  • Upload, quản lý file
Bài 13: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng chức năng quản lý danh mục
  • Quản lý thông tin đa cấp (các danh mục cấp cha - con)
  • List thông tin có phân trang
  • Thêm mới
  • Sửa
  • Xóa
 • Xây dựng chức năng quản lý slide show
  • List thông tin có phân trang
  • Thêm mới
  • Sửa
  • Xóa
Bài 14: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng chức năng quản lý slide
  • List thông tin có phân trang
  • Thêm mới
  • Sửa
  • Xóa
Bài 15: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng cấu trúc trang frontend bên ngoài
 • Xây dựng trang chủ và các tranh thành phần
Bài 16: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng các trang thành phần (tiếp)
Bài 17: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng giỏ hàng và quy trình mua hàng
Bài 18: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Xây dựng bộ lọc, tìm kiếm
  • Lọc sản phẩm theo các tiêu chí
   • Giá tăng dần
   • Giá giảm dần
   • Tên sản phẩm từ A-Z
   • Tên sản phẩm từ Z-A
Bài 19: Hướng dẫn xây dựng website thương mại điện tử
 • Add live chat, gửi mail, tìm hiểu các tiện ích của facebook cho phép đưa vào website (like, comment, share …)
Bài 20: Tìm hiểu hosting, domain, upload website lên host
HỌC PHÍ: .

Đang có ƯU ĐÃI khi đăng ký chờ, đăng ký học theo nhóm 

Liên hệ để biết thêm chi tiết

 • Chuyên gia - Th.s Nguyễn Quốc Việt

  Chuyên gia - Th.s Nguyễn Quốc Việt

  Giảng Viên Lập Trình Web PHP

  Chuyên gia PHP 12 năm kinh nghiệm, .Net (C#, ASP.NET) 10 năm kinh nghiệm. Công ty đã làm:  FSoft, Team Leader at VSSC,… Vị trí công việc:    Giám đốc kỹ thuật công ty Vinite, Kỹ Sư PTPM tại Văn phòng Quốc hội

Sản phẩm học viên

Web bán hàng online

by Kiều Ngọc Khánh - ASP.Net10

Web bán hàng online

by Kiều Ngọc Khánh - ASP.Net10

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt
DevPro Việt Nam