Tự học lập trình AngularJS

 • Tìm hiểu Form trong AngularJS

  Form (biểu mẫu) trong AngularJS là tập hợp các điều khiển đầu vào nơi người dùng có thể nhập dữ liệu. Ở đây, bạn sẽ tìm hiểu cách hiển thị biểu mẫu AngularJS và gửi dữ liệu.

  1. Điều khiển đầu vào

  Điều khiển đầu vào là các yếu tố đầu vào HTML:

  • Yếu tố đầu vào

  • Chọn yếu tố

  • Nút yếu tố

  • Yếu tố văn bản

  2. Xác thực form

  • AngularJS cung cấp xác thực form phía máy khách.

  • AngularJS giám sát trạng thái của các trường form và đầu vào (đầu vào, văn bản, chọn) và cho phép bạn thông báo cho người dùng về trạng thái hiện tại.

  • AngularJS cũng nắm giữ thông tin về việc liệu họ có bị xúc động hay sửa đổi hay không.

  • Bạn có thể sử dụng các thuộc tính HTML5 tiêu chuẩn để xác thực đầu vào hoặc bạn có thể thực hiện các chức năng xác nhận của riêng mình.

  3. Ví dụ biểu mẫu AngularJS

  Chúng tôi sẽ tạo form sau đây với chức năng gửi và đặt lại:

  Sau đây là mã của biểu mẫu trên:

  <!DOCTYPE html>

  <html ng-app="studentApp">

  <head>

     <script src="~/Scripts/angular.js"></script>

  </head>

  <body ng-controller="studentController">

     <h1>Student Information:</h1>

     <form ng-submit="submitStudnetForm()" >

             <label for="firstName" >First Name: </label><br />

             <input type="text" id="firstName" ng-model="student.firstName" /> <br />

             <label for="lastName">Last Name</label><br />

                 <input type="text" id="lastName" ng-model="student.lastName" /> <br />

             <label for="dob" >DoB</label><br />

                 <input type="date" id="dob" ng-model="student.DoB" /> <br /><br />

             <label for="gender" >Gender</label> <br />

                 <select id="gender" ng-model="student.gender">

                     <option value="male">Male</option>

                     <option value="female">Female</option>

                 </select><br /> <br />

                 <span>Training Type:</span><br />

                     <label><input value="online" type="radio" name="training" ng-model="student.trainingType" />Online</label><br />

                     <label><input value="onsite" type="radio" name="training" ng-model="student.trainingType" />OnSite</label> <br /><br />

                 <span>Subjects</span><br />

                     <label><input type="checkbox" ng-model="student.maths" />Maths</label> <br />

                     <label><input type="checkbox" ng-model="student.physics" />Physics</label> <br />

                     <label><input type="checkbox"  ng-model="student.chemistry" />Chemistry</label><br /><br />

         <input type="submit" value="Submit" />

         <input type="reset" ng-click="resetForm()" value="Reset" />

     </form>

     <script>

         //1. create app module

         var studentApp = angular.module('studentApp', []);

         //2. create controller

         studentApp.controller("studentController", function ($scope, $http) {

             //3. attach originalStudent model object

             $scope.originalStudent = {

                 firstName: 'James',

                 lastName: 'Bond',

                 DoB: new Date('01/31/1980'),

                 gender: 'male',

                 trainingType: 'online',

                 maths: false,

                 physics: true,

                 chemistry: true

             };

             //4. copy originalStudent to student. student will be bind to a form

             $scope.student = angular.copy($scope.originalStudent);

   

             //5. create submitStudentForm() function. This will be called when user submits the form

             $scope.submitStudnetForm = function () {

                 var onSuccess = function (data, status, headers, config) {

                     alert('Student saved successfully.');

                 };

                 var onError = function (data, status, headers, config) {

                     alert('Error occured.');

                 }

                 $http.post('/student/submitData', { student:$scope.student })

                     .success(onSuccess)

                     .error(onError);

             };

             //6. create resetForm() function. This will be called on Reset button click.  

             $scope.resetForm = function () {

                 $scope.student = angular.copy($scope.OriginalStudent);

             };

     });

     </script>    

  </body>

  </html>

  Sau đây là phần giải thích từng bước của ví dụ trên:

  • Tạo một trang HTML và bọc tất cả các điều khiển đầu vào cần thiết vào thẻ <form>.

  • Tạo mô-đun ứng dụng AngularJS trong thẻ <script>.

  • Tạo studentController trong mô-đun ứng dụng.

  • Tạo đối tượng originalStudent và đính kèm vào $ scope với các thuộc tính bắt buộc. Điều này sẽ không thay đổi trong toàn bộ vòng đời.

  • Tạo đối tượng sinh viên mới và đính kèm vào phạm vi $ và sao chép tất cả các thuộc tính và giá trị từ originalStudent. Đối tượng sinh viên này sẽ bị ràng buộc vào biểu mẫu sử dụng chỉ thị ng-model. Do đó, nếu người dùng thay đổi giá trị biểu mẫu thì đối tượng sudent cũng sẽ bị thay đổi.

  • Tạo hàm submitStudnetForm sẽ được gọi khi người dùng gửi biểu mẫu bằng nút Gửi. Ở đây, gửi yêu cầu POST http đến máy chủ từ xa để gửi dữ liệu bằng dịch vụ $ http .

  • Tạo hàm resetForm (), sẽ đặt lại các giá trị biểu mẫu thành các giá trị originalStudent bằng cách sao chép nó vào đối tượng sinh viên.

  • Áp dụng lệnh ng-app, ng-controller.

  • Áp dụng chỉ thị ng-model cho mỗi phần tử đầu vào HTML để ràng buộc các thuộc tính thích hợp của đối tượng sinh viên.

  • Áp dụng chỉ thị ng-submit cho biểu mẫu sẽ gọi submitStudentForm () trên sự kiện gửi biểu mẫu.

  • Áp dụng chỉ thị ng-click vào nút reset sẽ gọi hàm resetForm () trên sự kiện nhấn nút.

  • Biểu mẫu AngularJS có thể được gửi bằng cách sử dụng lệnh ng-submit hoặc ng-click nhưng không phải cả hai.

  • Ng-submit: Liên kết biểu thức góc với sự kiện onsubmit khi biểu mẫu không bao gồm thuộc tính hành động.

  • Ng-click: Liên kết biểu thức góc với sự kiện onclick.

  Lưu ý: Biểu mẫu có thể được gửi bằng cách sử dụng lệnh ng-submit trên thẻ biểu mẫu hoặc sử dụng chỉ thị ng-click trên phần tử <input type = "submit" />. Sử dụng lệnh ng-submit hoặc ng-click nhưng không phải cả hai để gửi biểu mẫu. Biểu mẫu sẽ được gửi hai lần nếu cả hai chỉ thị ng-submit và ng-click đều được sử dụng.

  Một số kiến thức khác liên quan đến AngularJS:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt