Tự học lập trình C - C++

 • Bộ tiền xử lý trong C

  Bộ tiền xử lý trong C không phải là một phần của trình biên dịch mà là một bước riêng biệt trong quá trình biên dịch. Nói một cách đơn giản, bộ tiền xử lý C là một công cụ thay thế văn bản và nó chỉ thị trên trình biên dịch khi cần thực hiện trước khi xử lý.

  Tất cả các lệnh tiền xử lý bắt đầu bằng một biểu tượng ký tự (#), là ký tự đầu tiên không trống và dễ đọc, một chỉ thị tiền xử lý nên bắt đầu trong cột đầu tiên. Phần sau liệt kê tất cả các chỉ thị quan trọng trong tiền xử lý:

  Directive

  Miêu tả

  #define

  Thay thể cho bộ tiền xử lý macro

  #include

  Chèn một header đặc biệt từ file khác

  #undef

  Không định nghĩa một macro tiền xử lý

  #ifdef

  Trả về giá trị true nếu macro này được định nghĩa

  #ifndef

  Trả về giá trị true nếu macro này không được định nghĩa

  #if

  Kiểm tra nếu điều kiện biên dịch là đúng

  #else

  Phần thay thế cho #if

  #elif

  #else một #if trong một lệnh

  #endif

  Kết thúc điều kiện tiền xử lý

  #error

  In thông báo lỗi trên stderr

  #pragma

  Thông báo các lệnh đặc biệt đến bộ biên dịch, sử dụng một phương thức được tiêu chuẩn hóa

  1. Ví dụ bộ tiền xử lý

  Phân tích các ví dụ sau để hiểu các chỉ thị khác nhau:

  #define MAX_ARRAY_LENGTH 20

  Chỉ thị này yêu cầu CPP thay thế các trường hợp MAX_ARRAY_LENGTH bằng 20. Sử dụng #define cho các hằng số để tăng khả năng đọc.

  #include <stdio.h>

  #include "myheader.h"

  Các chỉ thị này yêu cầu CPP lấy stdio.h từ System Libraries và thêm văn bản vào tệp nguồn hiện tại. Dòng tiếp theo yêu cầu CPP lấy myheader.h từ thư mục cục bộ và thêm nội dung vào tệp nguồn hiện tại.

  #undef  FILE_SIZE

  #define FILE_SIZE 42

  Nó yêu cầu CPP xác định FILE_SIZE hiện tại và xác định nó là 42.

  #ifndef MESSAGE

    #define MESSAGE "You wish!"

  #endif

  Nó báo cho CPP chỉ định MESSAGE nếu MESSAGE chưa được định nghĩa.

  #ifdef DEBUG

    /* Your debugging statements here */

  #endif

  Nó báo cho CPP xử lý các câu lệnh kèm theo nếu DEBUG được định nghĩa. Điều này rất hữu ích nếu bạn chuyển cờ -DDEBUG tới trình biên dịch gcc tại thời điểm biên dịch. Điều này sẽ xác định DEBUG, vì vậy bạn có thể bật và tắt gỡ lỗi khi đang di chuyển trong khi biên dịch.

  2. Các Macro được định nghĩa trước trong C

  ANSI C định nghĩa một số macro, mặc dù mỗi cái đều có sẵn để sử dụng trong lập trình, nhưng các macro được xác định trước nên không thể sửa đổi trực tiếp.

  Macro

  Mô tả chi tiết

  __DATE__

  Ngày hiện tại dưới dạng ký tự theo nghĩa đen trong định dạng "MMM DD YYYY".

  __TIME__

  Thời gian hiện tại dưới dạng ký tự theo nghĩa "HH: MM: SS".

  __FILE__

  Điều này chứa tên tệp hiện tại dưới dạng chuỗi ký tự.

  __LINE__

  Điều này chứa số dòng hiện tại dưới dạng hằng số thập phân.

  __STDC__

  Được định nghĩa là 1 khi trình biên dịch tuân thủ tiêu chuẩn ANSI.

  Hãy thử ví dụ sau:

  #include <stdio.h>

  int main() {

    printf("File :%s\n", __FILE__ );

    printf("Date :%s\n", __DATE__ );

    printf("Time :%s\n", __TIME__ );

    printf("Line :%d\n", __LINE__ );

    printf("ANSI :%d\n", __STDC__ );

  }

  Khi đoạn mã trên trong tệp test.c được biên dịch và thực thi, nó tạo ra kết quả sau:

  File :test.c

  Date :Jun 2 2012

  Time :03:36:24

  Line :8

  ANSI :1

  3. Toán tử tiền xử lý trong C

  Bộ tiền xử lý C cung cấp các toán tử sau để giúp tạo macro:

  • Toán tử Macro Continuation (\)

  Macro thường được giới hạn trong một dòng, toán tử tiếp tục macro (\) được sử dụng để tiếp tục macro quá dài cho một dòng. Ví dụ:

  #define  message_for(a, b)  \

    printf(#a " and " #b ": We love you!\n")

  • Toán tử Stringize (#)

  Toán tử stringize hoặc number-sign ('#'), khi được sử dụng trong định nghĩa macro, chuyển đổi một tham số macro thành hằng số chuỗi. Toán tử này chỉ có thể được sử dụng trong một macro có một đối số hoặc danh sách tham số được chỉ định. Ví dụ:

  #include <stdio.h>

  #define  message_for(a, b)  \

    printf(#a " and " #b ": We love you!\n")

  int main(void) {

    message_for(Carole, Debra);

    return 0;

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Carole and Debra: We love you!

  • Toán tử Token Pasting (##)

  Toán tử dán mã thông báo (##) trong một định nghĩa macro kết hợp hai đối số. Nó cho phép hai thẻ riêng biệt trong định nghĩa macro được kết hợp thành một mã thông báo duy nhất. Ví dụ:

  #include <stdio.h>

  #define tokenpaster(n) printf ("token" #n " = %d", token##n)

  int main(void) {

    int token34 = 40;

    tokenpaster(34);

    return 0;

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  token34 = 40

  Nó xảy ra như vậy bởi vì ví dụ này dẫn đến kết quả đầu ra thực tế sau đây từ bộ tiền xử lý:

  printf ("token34 = %d", token34);

  Ví dụ này cho thấy việc nối mã thông báo ## n vào mã token34 và ở đây chúng tôi đã sử dụng cả chuỗi và dán mã thông báo.

  • Toán tử Defined ()

  Toán tử được xác định sử dụng trong các biểu thức hằng số để xác định nếu một định danh được định nghĩa bằng cách sử dụng #define. Nếu định danh được chỉ định được xác định, giá trị là đúng (khác không). Nếu ký hiệu không được xác định, giá trị là false (số không). Toán tử được định nghĩa được quy định như sau:

  #include <stdio.h>

  #if !defined (MESSAGE)

    #define MESSAGE "You wish!"

  #endif

  int main(void) {

    printf("Here is the message: %s\n", MESSAGE);  

    return 0;

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Here is the message: You wish!

  • Tham số Macro

  Một trong những chức năng mạnh mẽ của CPP là khả năng mô phỏng các chức năng sử dụng các macro tham số hóa. Ví dụ:

  int square(int x) {

    return x * x;

  }

  Chúng ta có thể viết lại đoạn mã trên bằng cách sử dụng macro như sau:

  #define square(x) ((x) * (x))

  Các macro có đối số phải được xác định bằng cách sử dụng lệnh #define trước khi chúng có thể được sử dụng. Danh sách đối số được đặt trong dấu ngoặc đơn và phải ngay lập tức theo tên macro. Không được phép sử dụng dấu cách giữa tên macro và dấu ngoặc đơn mở. Ví dụ:

  #include <stdio.h>

  #define MAX(x,y) ((x) > (y) ? (x) : (y))

  int main(void) {

    printf("Max between 20 and 10 is %d\n", MAX(10, 20));  

    return 0;

  }

  Khi mã trên được biên dịch và thực hiện, nó tạo ra kết quả sau:

  Max between 20 and 10 is 20

  Tài liệu về lập trình C khác:

Đánh giá của học viên đã tốt nghiệp

 • Các anh chị nhiệt tình, thân thiện. Em được mở mang nhiều kiến thức

  Nguyễn Hằng ly
 • Các chị dạy rất dễ hiểu và nhiệt tình. Các kiến thức như trong thực tế khi em đi thực tập tại RikkeiSoft. Cám ơn các anh chị nhiều ạ. Chúc Dev có nhiều học viên hơn nữa.

  Vũ Thị Hà Phương
 • Học ở DevPro đã giúp mình có nhiều kinh nghiệm lập trình android thực tế. Tại đây mình được các thầy dạy rất chi tiết theo một lộ trình rõ ràng của dự án cụ thể nên sau này đi làm mình rất dễ bắt nhịp với công việc.

  Nguyễn Trọng Duy
 • Qua khoá học ở DevPro thì em đã có một “ít” vốn trong tay để có thể "bò" trong lĩnh vực vạn người mê này Trong qúa trình học thì em cảm thấy trung tâm suppost rất nhiệt tình từ đồ ăn tối, event và đầu ra :p. Có chị Quyên "sinh gái" siêu nhây và siêu lầy dụ dỗ bán rẻ học viên cho các nhà tuyển dụng :3 **** Đặc biệt các thầy có rất nhiều kinh nghiệm chỉ dạy và giúp đỡ rất nhiệt tính < mấy tháng liền bám càng đi nhờ thấy :p>

  PhạmTiến Đạt
 • Tôi sẽ không khuyên các bạn phải đến DevPro để học tập thay vì những chỗ khác nhưng tôi đã từng là một người giống các bạn. Tôi băn khoăn không biết chọn nơi đâu làm ngọn đèn chỉ lối và tôi đến với Devpro . Mọi người khá hoà đồng , các thầy cũng cực nhiệt tình nhưng cũng có vốn kiến thức rất rộng còn lại là phụ thuộc vào sự nỗ lực của các bạn nữa thôi. Cố lên nhé. #ATran

  Trần Xuân Ái
 • em thấy mọi thứ đều ổn, thầy giáo nhiệt tình trong cách giảng dậy, dev cũng rất quan tâm học viên . Nhưng theo quan điểm của em và nhìn từ sự phát triển của các trung tâm khác , em nghĩ mỗi khóa học ở dev nên có bài tập cũng như dự án giao cho học sinh làm để tạo áp lực cho học viên code, giữa học viên và công ty cần có những buổi giao lưu nhiều hơn, và cũng nên có 1 số bạn trợ giảng giúp thầy đi fix những lỗi cơ bản cho những bạn hay sai , chứ nhiều khi 1 mình thầy mà phải chạy đến từng bàn fix lỗi cũng k xuể , Xin chúc devpro ngày càng phát triển hơn

  Nguyễn Đình Thành
 • Thầy giáo dạy rất nhiệt tình rất dễ hiểu, các chị quản lý vui vẻ, tạo động lực học viên. Bài giảng phong phú bao gồm nhiều kiến thức nền tảng. .., giúp học viên nắm chắc kiến thức. Có điều lớp toàn nam, ko có nữ ạ

  Vũ Văn Thủy
 • -Thầy giáo rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy , cũng như vui tính , thầy luôn giúp đỡ bọn e rất nhiệt tình ! Tuy chỉ học với lớp 1 thời gian không quá dài nhưng e cũng cảm thấy tuyệt vời vì đã từng là học trò của thầy ! - Chị Hằng và Chị Quyên rất vui tính và nhiệt tình giúp đỡ bọn e nữa ạ - e chúc trung tâm ngày càng đông học viên hơn nữa

  Phan Trung Phú
 • DevPro là một môi trường tốt để cho những ai chưa biết gì về lập trình theo học. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên rất chất lượng, nhiệt tình chỉ bảo cả trên lớp lẫn ở nhà. Ngoài ra tôi rất thích chính sách giới thiệu việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp để có thể tiếp với các doanh nghiệp uy tín. Sau hơn 4 tháng học tập tại công ty, tôi đã hoàn toàn tự tin rằng mình có thể tự học hỏi và bắt đầu làm việc ở một công ty mới với vai trò Web Developer. Cảm ơn DevPro vì tất cả!!

  Nguyễn Đức Huy
 • Học một lúc 2 trường, nhưng mình vấn chưa biết tìm đam mê từ đâu. Từ lúc gặp chị Hằng mình đã quyết chọn theo android, và bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế. Mình có công việc ổn định, chuẩn bị onsite ở nhật 1 năm hi hi.

  Trần An Hưng
 • 1.Thầy đẹp trai thì không phải bàn rồi!! Lại được cái nhiệt tình!! ok. 2. Công ty có nhiệt tình hỗ trợ không? Công ty có nhiệt tình hỗ trợ sinh viên, vd:tiền học phí được chia làm 3 đợt giúp đỡ những sv khó khăn,.....

  Trương Quang Trường
 • Em thấy trung tâm dạy tốt và chất lượng ạ. Thầy và các chị đều tận tâm, nhiệt tình và hòa đồng. Đặc biệt là giải lao giữa giờ chúng em còn được ăn nhẹ, e rất thích khoản này.

  Trần Thị Hồng Nhung
 • Tại DevPro mình còn được học code trên tool mới nhất của Android, điều đó càng khiến mình thích thú hơn và trở nên say mê từ lúc nào không biết nữa. Không khí học ở đây rất vui vẻ, ngoài giờ học mình cùng các bạn còn được giải lao ăn nhẹ và trò chuyện cùng nhau nên rất thoải mãi.

  Trương Ngọc Đức
 • Dev chính là nơi giúp mình tìm thấy niềm yêu thích code, cũng chính là nơi đã cho mình những bước đi đầu tiên, cho mình những kiến thức nền tảng tốt nhất trên con đường theo đuổi nghề Dev.

  Nguyễn Thanh Hằng
 • Thầy giáo vui tính, nhiệt tình trả lời và giúp đỡ các bạn khi các bạn có thắc mắc hay khi gặp khó khăn. Các anh chị vui tính, thân thiện tạo cảm giác thoải mái và vui vẻ cho các bạn khi học ở đây.

  Cao Minh Lâm
 • Nghĩ lại hồi đấy, không có Devpro thì chắc giờ em phát rồ mất thôi! Em vốn nghĩ mình có thể tự học được, nhưng kiến thức vốn là vô tận, không có người hướng dẫn thì mình sẽ chẳng biết bắt đầu dư lào, bước tiếp là gì? Nhờ DevPro, sự tận tâm của các thầy mà em mới biết à hóa ra mọi thứ thật đơn giản.

  Kim Erico
 • Hồi học ở DevPro, mình rất quý thầy Việt và những người bạn. Từ kiến thức học được từ trung tâm mình đã mạnh dạn đi thực tập ở một công ty lớn của Nhật Bản và đến giờ đã là nhân viên chính thức ở đây rồi. Vui hơn nữa là có bạn học cùng lớp đó giờ đang là đồng nghiệp cùng mình luôn rồi. Hihi

  Nguyễn Thanh Việt
Nguyễn Hằng ly Vũ Thị Hà Phương Nguyễn Trọng Duy PhạmTiến Đạt Trần Xuân Ái Nguyễn Đình Thành Vũ Văn Thủy Phan Trung Phú Nguyễn Đức Huy Trần An Hưng Trương Quang Trường Trần Thị Hồng Nhung Trương Ngọc Đức Nguyễn Thanh Hằng Cao Minh Lâm Kim Erico Nguyễn Thanh Việt