Khóa học lập trình Web ASP.NET MVC 5

Khóa học lập trình Web ASP.NET

Khóa học nhằm trang bị cho học viên các kiến thức nền tảng về các công nghệ cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC 5, .NET Framework 4.5 và công cụ Visual Studio 2017. Trong quá trình học, học viên được học lý thuyết và thực hành trực tiếp trên phòng máy với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm làm việc trên nền tảng .NET, khóa học còn cung cấp cho học viên các bài hướng dẫn thực hành step by step giúp học viên có thể nhanh chóng tiếp cận và phát triển website nhanh chóng.

Ai nên tham gia khóa học

 • Sinh viên các trường: Trung cấp - Cao đẳng - Đại học
 • Lập trình viên đang đi làm muốn trang bị thêm cho mình “vũ khí” mới, ưu việt hơn.
 • Và tất cả các đối tượng yêu thích, đam mê và mong muốn thành công trong lĩnh vực phát triển Web cho các cá nhân và doanh nghiệp
 • Những ai muốn ở nhà tự kiếm tiền bằng cách viết Web thuê cho khách hàng

Kết quả sau khóa học lập trình Web ASP.NET

 • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng C#, thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor View Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai Website lên host và các kỹ thuật nâng cao. Đặc biệt là kỹ thuật lập trình Entity Framework Code-First, ModelFirst và Database-First rất cần thiết trong các dự án ASP.NET MVC gia công cho nước ngoài.
 • Kết hợp với các tiện ích web: Jquery, ajax, bootstrap, hiệu ứng…. để đạt được website với độ hoàn thiện cao.
 • Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization hết sức mềm dẻo của MVC5
 • Phân tích và phát triển web site ASP.NET MVC theo qui trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
 • Hoàn thành một web site ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, sử dụng lại được trong nhiều trường hợp, và đặc biệt tương thích với các thiết bị di động, máy tính bảng.
 • Thành tạo kỹ năng lập trình, phát triển phần mềm.
 • Bạn có cơ hội nhận ở lại làm việc tại công ty cổ phần DevPro Việt Nam với mức lương hấp dẫn.
 • Đưa Website lên host và quản trị.
 • Hỗ trợ và xác nhận thực tập tại Công ty Cổ Phần DevPro Việt Nam.

Một số hình ảnh về lớp học tạị DEVPRO

ĐĂNG KÝ HỌC:
Công ty cổ phần DevPro Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 6 147 Mai Dịch Hà Nội
Điện thoại: 0985 95 08 95
Email: contact@devpro.vn (Ms Hằng)

* Vui lòng liên hệ trực tiếp để đăng ký và nhận được thông tin ưu đãi mới nhất


Bạn e ngại sau khóa học lập trình Web ASP.NET có thể tự thiết kế và làm được một website hoàn chỉnh không?
Bạn mới tìm hiểu về Web và muốn tìm lớp học lập trình Web uy tín chất lượng?
Bạn không biết về lập trình nên cảm thấy thiếu tự tin khi học lập trình
Bạn lo lắng không biết học lập trình Web ASP.NET có khó không?

Khóa học lập trình Web ASP.NET của DEVPRO sẽ khắc phục những băn khoăn của bạn. Với phương pháp dạy sáng tạo cùng với các bài tập thực hành chuyên sâu giúp các bạn hệ thống hóa kiến thức và tự tin khi làm app developer

Nội dung khóa học

Bài 1: Làm quen với môi trường và cách viết lệnh trong C#
• Tổng quan về .NetFramework 4.0
• Tạo chương trình C# đầu tiên HelloWorld
• Làm quen cách viết lệnh, Comment,…trong C#.
• Các phím tắt trong Visua Studio
• Biến – Hằng – Kiểu Dữ Liệu trong C# (Cách tính kích thước của kiểu dữ liệu n bit)
• Nhập xuất trong C#
• Toán tử trong C# ( Toán tử so sánh, Toán tử số học, logic, gán….)

Bài 2: Các toán tử trong lập trình và các khái niệm lập trình cơ bản
• Toán tử trong C# (Tiếp)
• Ép kiểu dữ liệu
• Cách viết hàm và thủ tục
• Sử dụng đệ quy
• Tham chiếu, tham Trị
• Hướng dẫn cách sử dụng Debug trong C#

Bài 3: Cấu trúc rẽ nhánh và vòng lặp
• Cấu trúc điều khiển rẽ nhánh: If – else / Switch - case
• Cấu trúc điều khiển lặp: For, while, do while. So sánh sự khác nhau giữa các vòng lặp
• Lệnh nhảy break
• Lệnh Continue
• Thực hành cấu trúc dữ liệu và giải thuật một số bài toán thực tế như tìm kiếm, sắp xếp, tính biểu thức toán học,…

Bài 4: Các kiểu dữ liệu đặc biệt Arrays, String, Date, Enum
• Học về mảng: Mảng 1 chiều, 2 chiều,…
• Học về chuỗi
• Học về kiểu dữ liệu Date, Time Zone
• Enum
• Thực hành về chuỗi và cách tính ngày để thống kê như tháng này, tuần này, năm này,...

Bài 5: Học về Class và Collection
• Học về Lớp (Class)
• Các xác định được các thực thể trong một ứng dụng từ đó hình thành lớp
• Xác định các thuộc tính của lớp
• Các phương thức của lớp
• Instant, Constructor,…
• Học về các Collections: thêm, sửa, xóa, sắp xếp, tìm kiếm,…
• Thực hành các bài toán quản lý nhân viên, học viên, nhân sự, lớp học,…

Bài 6: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
• Đóng gói - Encapsolution
• Kế thừa - Inherit
• Đa hình - Polymorphism
• Trừu tượng - Abstract
• Các phân tích một bài toán theo hướng đối tượng, từ đó có cách code hướng đối tượng

Bài 7: Áp dụng lập trình OOP và sử dụng Interface
• Áp dụng lập trình hướng đối tượng và quản lý nhân sự, quản lý nhà sách, quản lý giáo viên,…
• Học thực hành về Interface
• Sử dụng Events, delegates

Bài 8: Đa luồng, xử lý ngoại lệ, biểu thức trong C#
• Xử lý ngoại lệ - Try catch Exception finally
• Đa luồng - Multithread
• Biểu thức trong C#: Regular Expresstion
• Kỹ thuật Reflection

Bài 9: Thao tác với File, LinQ
• Thao tác với File I/O, Tạo file, đọc file, ghi file…
• Làm việc với LINQ
• Cú pháp Lambda Expressions

Bài 10: Hướng dẫn Design Patter, Ôn tập
• Các Design pattern cơ bản như Singleton, Factory, Abstrac Factory,..
• Ôn tập tổng hợp về ngôn ngữ C#

Bài 11: Làm quen với SQL Server 2014
• Giới thiệu về SQL Server 2014
• Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng, ràng buộc
• Các lệnh Insert, Update, Delete,..
• Các câu truy vấn CSDL cơ bản: Select, Where, From, Order by, Group by, Having,…
• Các lệnh Join: Inner Join, Left Join, Right Join.

Bài 12: Sử dụng View, Store Procedure, Trigger, Function,..
• Cách tạo các View
• Tạo các Function
• Tạo các thủ tục (Store Procedure)
• Tạo các Trigger

Bài 13: SQL Server nâng cao
• Giới thiệu về Index
• Giới thiệu về Cluster
• Giới thiệu về Non – Cluster
• Tối ưu trong truy vấn với dữ liệu lớn
• Phân quyền người dùng
• Ôn tập tổng quan lại SQL Server

Bài 14: HTML cơ bản
• Tổng quan về công nghệ. • Các môi trường, công cụ tạo website.
• Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web
• Thẻ xác định tiêu đề cho trang web
• Thẻ meta xác định siêu dữ liệu
• Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web
• Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5

Bài 15: CSS cơ bản
• Tổng quan về CSS và CSS3
• Tương tác giữa CSS và HTML
• Cú pháp của CSS, CSS3
• Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
• Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
• Thực hành tạo các layout đơn giản ứng dụng CSS vào HTML

Bài 16: Photoshop cơ bản, cắt ghép layout
• Các công cụ cơ bản trong Photoshop
• Các kỹ thuật cắt ghép 1 file Photoshop (.PSD)
• Hướng dẫn bóc, tách các chi tiết từ file PSD
• Thực hành thiết kế 1 site từ file PSD
• Tự cắt được một layout hoàn chỉnh từ file PSD cho trước.

Bài 17: Javascript cơ bản
• Cú pháp viết lệnh, comment trong Javascript
• Học về: Kiểu dữ liệu, Biến, Hằng, Hàm,…
• Arrays, Animation
• Các biến đặc biệt trong Javascript
• Toán tử, hàm thủ tục, đệ quy
• Các lệnh điều khiển rẽ nhánh
• Các lệnh vòng lặp

Bài 18: Javascript tiếp
• Các thuật toán căn bản
• Các sự kiện trong Javascript.
• Các hàm cơ bản trong Javascript: date(), Time(), Random(),…
• Tìm hiểu về DOM, BOM, JSON
• Tìm hiểu Javascript nâng cao

Bài 19: JQUERY
• Cú pháp cơ bản trong Jquery
• Cách bắt sự kiện bằng Jquery
• Hiệu ứng trong Jquery
• Các hàm get, set, add, remove trong Jquery HTML
• Tìm hiểu AJAX.

Bài 20: CSS3, Responsive
• Tìm hiểu về Responsive
• Các kỹ thuật trong Resonsive cơ bản
• Thực hành áp dụng Responsive vào các giao diện đã xây dựng.

Bài 21: Bootstrap
• Tìm hiểu về Framework CSS: bootstrap
• Cập nhật thay đổi giữa Bootstrap 3 và Bootstrap 4
• Ứng dụng Bootstrap vào thiết kế 1 layout cơ bản
• Kết hợp Bootstrap JS với Jquery để tạo các hiệu ứng Animation đặc biệt
• Giới thiệu một số framework CSS khác
• Tự tạo được framework CSS cá nhân.

Bài 22: Tổng quan về Web ASP.NET MVC5
• Giới thiệu về ASP.NET MVC5
• Tìm hiểu về mô hình MVC

Bài 23: Hướng dẫn về Map Routing Configuration
• Các Components trong MVC
• Request and response trong ASP.NET
• Event, Posback trong MVC

Bài 24: Web Page design với HTML và CSS
• Các bố trí và nhúng các thẻ HTML, CSS vào dự án ASP.NET
• Tích hợp Javascrip, Bootstrap
• Hướng dẫn phần code behind ASPX các Extension Class

Bài 25: Site layout, View Page,..
• Tìm hiểu về Views, các thẻ load dữ liệu,..
• Tìm hiểu về Models
• Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (Validate data)

Bài 26: LinQ và Entity Framework
• Cơ chế giao tiếp giữa Client và Server
• Truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework, LINQ
• LINQ to Entity, LINQ to Object
• Data Mobile và Class Diagram
• Luồng đi của dữ liệu theo mô hình MVC

Bài 27: MVC5 Ajax và JQuery
• Ajax và các kiểu Ajax trong MVC
• Ajax libraries, JQuery Ajax, Microsoft Ajax,...

Bài 28: Xây dựng các kỹ thuật hoàn thiện website
• Đổ dữ liệu lên các thẻ trong Web
• Kỹ thuật phân trang
• Làm việc với ảnh
• Up, tải file
• Rewrite URL

Bài 29: Xây dựng bố cục tổng quát trang web
• Tạo bố cục trang
• Sử dụng JavaScript, JQuery,Ajax
• Session, cookie, cache và tối ưu hóa

Bài 30: Chứng thực người dùng phân quyền
• Cơ chế login, logout (Có thể Login facebook hoặc google,…)
• Phân quyền
• Bảo mật

Bài 31: Phân tích ý tưởng làm một dự án (Thực hành)
• Hướng dẫn phân tích thiết kế các chức năng trong ứng dụng • Thiết kế database và các thành phần liên quan

Bài 32: Thiết kế giao diện trang chủ (Thực hành)
• Xây dựng khung website
• Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang chủ

Bài 33: Xây dựng các trang chức năng (Thực hành)
• Xây dựng Models, Controllers, Views

Bài 34: Thiết kế giao diện trang quản trị (Thực hành)
• Xây dựng Models, Controllers, Views cho trang quản trị

Bài 35: Hoàn thiện website (Thực hành)
• Hoàn thiện các chức năng
• Login, logout
• Publish Website

Bài 36: Bảo vệ đồ án
• Các nhóm bảo vệ đồ án trước nhà tuyển dụng
• Hỗ trợ mua host, domain, phát hành web site
• Hỗ trợ kinh doanh từ website

Lịch học

 • Khai giảng: 20-09-2017
 • Thời lượng: 30 buổi
 • Lịch học: Thứ 4 -Thứ 7
 • Giờ học: 18h00 – 21h00

Học phí: 5.000.000 VNĐ ( gốc 6.000.000 VNĐ )

Nhập học nhóm từ 3 người trở lên học phí chỉ còn 4.000.000VNĐ

Giảng viên

GIẢNG VIÊN ASP.NET
Hiep Nguyen
THẦY: TRỊNH VĂN CHUNG
 • Trên 15 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin tại các trường ĐH, CĐ.
 • Giảng viên Hệ Cao đẳng chất lượng cao - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự - Hệ đào tạo dân sự.
 • Hướng dẫn ôn luyện thi nghề công nghệ thông tin khối không chuyên (Office) – Hội thi tay nghề Asean.
 • Tham gia sản xuất phần mềm: Phần mềm ứng dụng, website, mobile,...
 • Thành thạo hầu hết các ngôn ngữ lập trình: .NET, Java, SQL Server, Oracle, PHP&MySQL, PHP Framework...
 • Giảng viên cao cấp Aptech toàn cầu.

Đăng ký

Sáng Chiều Tối

0985 95 08 95