Tự học NodeJS Archives - Devpro Việt Nam

Tự học NodeJS

DEVPRO CHIA SẺ CÔNG NGHỆ

Bạn học CNTT nhưng chưa biết định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình, chưa biết bắt đầu từ đâu? Bạn đã có sản phẩm nhưng chưa biết làm như nào để kiếm tiền từ chính sản phẩm của mình. Hãy tới với event “Chia sẻ công nghệ – Make Money with your Apps” được phối hợp tổ chức bởi ... Read More »

Đọc file với NodeJS

Trong NodeJS khi chúng ta thực hiện 1 thao tác IO như đọc từ 1 tệp tin, ghi dữ liệu vào 1 kết nối socket, hoặc thực hiện một truy vấn cơ sở dữ liệu, các hàm mà bạn đang gọi để bắt đầu thao tác IO nó sẽ không trả lại trạng thái hoặc giá trị mà bạn đang tìm ... Read More »

NodeJS ứng dụng đầu tiên

Trước khi tạo một ứng dụng “Hello World!” sử dụng Node.js, chúng ta hãy xem các bộ phận của một ứng dụng Node.js. Một ứng dụng Node.js bao gồm 3 bộ phận quan trọng sau đây: Import những module cần thiết: Chúng ta làm theo chỉ dẫn để tải các module trong NodeJS Tạo Server: Server này sẽ tiếp nhận các ... Read More »

Cài đặt môi trường NodeJS

Để cài môi trường làm việc cho máy tính cá nhân để học lập trình NodeJS, bạn cần phải cài hai phần mềm sau cho máy tính của bạn: thứ nhất là Text Editor, hai là  Node.js binary installables. Text Editor Phần mềm này được sử dụng để code chương trình của bạn. Ví dụ một số trình biên tập ... Read More »

Tìm hiểu về Blocking và Non-Blocking

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm mà nó làm cho nodejs trở nên nhẹ, nhanh mạnh mẽ đó là cơ chế Non-blocking: Lập trình đơn luồng trong NodeJS Trong bài học trước chúng ta có nói NodeJS là 1 máy chủ đơn luồng vậy vì sao NodeJS lại ko sử dụng đa luồng.  Chúng ta biết ... Read More »

Giới thiệu NodeJS

Những điều gì làm cho nodejs trở nên mạnh mẽ và phổ biến được cộng đồng sử dụng đông đảo? Nodejs là gì? Nodejs là một nền tảng được phát triển độc lập được xây dựng trên javascript runtime của chrome’s mà chúng ta có thể xây dựng được  ứng dụng mạng nhanh chóng và dễ dàng mở rộng. Nodejs ... Read More »

Nodejs cho người mới bắt đầu

Lập trình hướng sự kiện có thể là quá sức cho những người mới bắt đầu, vì vậy người mới bắt đầu học Node.js có thể gặp khó khăn. Nhưng đừng để cho điều đó làm bạn nhụt chí, trong bài viết này, tôi sẽ dạy bạn một số kiến thức cơ bản của Node.js và giải thích tại sao ... Read More »